Ruoka ja kestävä kehitys – Brahea-keskuksen ja Flavorian yhdistävät tekijät

Kupittaan kampusalueella sijaitseva Flavoria® on vuonna 2019 avattu kaikille avoin lounasravintola ja kahvila, joka toimii samalla monitieteisenä tutkimus- ja kehitysalustana. Alustalla tehtävän tutkimuksen keskiössä ovat mm. ihmisten aidot kokemukset ja valinnat, terveys sekä kestävä kehitys. Flavorian toiminnassa on mukana monitieteinen joukko, mukaan lukien Turun yliopiston Brahea-keskus, jonka Flavoria-lähettiläänä toimii useiden ruokahankkeiden projektipäällikkö Sanna Vähämiko.

Brahea-keskus tuottaa tutkimusperustaisia kehittämis- ja koulutuspalveluita useilla aloilla. Yksi keskuksen vahvuusalueista on ruokaketju ja kestävä kehitys, jotka teemoina nivoutuvat hyvin myös Flavorian toimintaan.

Tuuppausta kohti ilmastoystävällisiä ruokavalintoja

Flavorian lounasravintolassa on älykkäät, vaaoilla varustetut linjastot, jotka mahdollistavat pitkäaikaisen tutkimusdatan keräämisen asiakkaiden tekemistä ruokavalinnoista. Myös asiakkailla on mahdollisuus tarkastella omia ruokailutietojaan My Flavoria® -sovelluksessa.

– Omassa työssäni pyrin mm. edistämään kotimaisten kasviproteiinien tunnettavuutta ja käyttöä. Flavoriassa hienoa ovat tiedostavat asiakkaat ja erityisesti kasvisruokailijoiden suuri suhteellinen osuus. Toivottavasti ruokalistoille saadaan tulevaisuudessa nykyistäkin enemmän kotimaisia kasviproteiinilähteitä, kertoo Sanna Vähämiko.

Flavoriassa seurataan lounasvalintojen ohella myös päivittäin syntyvää biojätteen määrää.

– Olisi hyvin kiinnostavaa selvittää, millaisin keinoin asiakkaita voidaan tuupata kohti ympäristöystävällisiä ruokavalintoja, esim. valitsemaan yhä useammin kasvisvaihtoehtoja. Toisaalta Flavoriassa olisi myös hyvät mahdollisuudet etsiä keinoja ruokahävikin vähentämiseen niin asiakkaiden kuin keittiön omien toimintojenkin parista, jatkaa Vähämiko.

Flavoriassa on tarjolla päivittäin myös monipuolinen kasvisruokavaihtoehto.

Terveiset Brahea-keskuksen sidosryhmille

Tieteellisen tutkimuksen ja päivittäisten lounasasiakkaiden lisäksi Flavoria palvelee myös yrityksiä tarjoamalla mahdollisuuden esimerkiksi joustaviin tuotetutkimuksiin.

– Flavoria tarjoaa tosi mielenkiintoisia tutkimus- ja kehittämismahdollisuuksia niin Brahea-keskukselle kuin muillekin yliopiston yksiköille. Erityisesti toivoisin, että alueen elintarvikealan yritykset löytäisivät Flavorian palvelut oman tuotekehityksensä tueksi ja lähtisivät avoimin mielin mukaan tähän monitieteiseen yhteistyöhön. Lisäksi moniaistinen tutkimustila Aistikattila on tosi monipuolinen ja innostava ympäristö seminaarien tai työpajojen järjestämiseen, Vähämiko päättää.

Kiinnostuitko Flavorian tarjoamista mahdollisuuksista? Ota meihin yhteyttä osoitteeseen flavoria@utu.fi ja kysy lisää!

Lue myös:

Yhteiskuntatieteilijöiden Flavoriassa tutkittaisiin ilmastoviisasta ruokailua ja oppimista edistävää ällistystä
Flavoria®-tutkimusalusta tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia myös kauppatieteilijöille
Flavoria kasvatustieteilijän näkökulmasta
Flavorian monitieteiset kasvot tutuksi