Yhteiskuntatieteilijöiden Flavoriassa tutkittaisiin ilmastoviisasta ruokailua ja oppimista edistävää ällistystä

Kupittaan kampusalueella sijaitseva Flavoria® on vuonna 2019 avattu kaikille avoin lounasravintola ja kahvila, joka toimii samalla monitieteisenä tutkimus- ja kehitysalustana. Alustalla tehtävän tutkimuksen keskiössä ovat mm. ihmisten aidot kokemukset ja valinnat, terveys sekä kestävä kehitys. Flavorian toiminnassa on mukana myös Turun yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, jonka Flavoria-lähettiläinä toimivat filosofian yliopistonlehtori ja tutkimusetiikan opettaja Helena Siipi ja psykologian oppiaineen erikoistutkija Tuomo Häikiö.

Flavorian lounasravintolan älykkäät, vaaoilla varustetut linjastot mahdollistavat pitkäaikaisen tutkimusdatan keräämisen asiakkaiden tekemistä ruokavalinnoista luonnollisessa ympäristössä. Myös itse asiakkaat pääsevät osaksi tutkimustoimintaa ja hyötyvät linjastolla kerättävästä datasta My Flavoria® -sovelluksella, jonne he voivat tallentaa omat ruokailutietonsa. Flavorian välittömässä läheisyydessä sijaitsee erillinen tutkimustila, Aistikattila®, joka on moniaististen kokemusten tutkimus-, muotoilu- ja testauslaboratorio. Koska ruoka liittyy kaikkien ihmisten elämään, tutkimusalusta tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia myös yhteiskuntatieteilijöille.

Tutkimuseettiset kysymykset, ilmastoystävällisyys ja Aistikattilan tarjoamat mahdollisuudet lähellä sydäntä

Tutkimusetiikan opettaja ja ympäristöfilosofian ja soveltavan etiikan tutkimusta tekevä Helena Siipi on kiinnostunut erityisesti Flavoriaan liittyvistä tutkimuseettisistä ratkaisuista mutta myös ilmastoystävällisyydestä.

– Olen mukana Climate Nudge -hankkeessa, jossa tutkitaan valinta-arkkitehtuurin muutoksia, joilla voitaisiin edistää ilmastoystävällistä toimintaa. Toistaiseksi hankkeessa on keskitytty metsien hiilinielujen lisäämiseen ja liikenteeseen, mutta olisi todella mielenkiintoista tutkia Flavoriassa tuuppauksia ilmastoviisaaseen ruokailuun. Minua kiinnostaa erityisesti tuuppauksiin liittyvät eettiset kysymykset, kertoo Helena Siipi.

Flavorian Aistikattilassa on mahdollista luoda vaikuttavia moniaistiympäristöjä kuvien, videoiden, valaistuksen sekä ääni- ja tuoksumaailmojen avulla.

– Juuri tällä hetkellä kehittelen päässäni Aistikattilaa hyödyntävää tutkimusta, jossa tarkastellaan ympäristön vaikutusta ällistyksen tunteen heräämiseen ja sitä kautta oppimiseen. Ällistyksen tiedetään olevan yksi oppimista edistäviä tekijöistä, ja sen on havaittu heräävän esim. luonto-olosuhteissa. Aistikattilassa pystyisi tuottamaan näitä olosuhteita kontrolloidusti eli kaikille tutkittaville samalla tavalla, selittää Tuomo Häikiö.

Katso Aistikattilan esittelyvideo tästä

Hän työskentelee parhaillaan FINSCI-konsortiossa työpaketissa, joka selvittää ristiriitaisen tiedon vaikutuksia tunteisiin ja sitä kautta tiedonkäsittelyyn, kuten luetun ymmärtämiseen.

– Unelmatutkimuksessani opittavat aiheet ovat ristiriitaista tietoa sisältäviä ja/tai emootioita herättäviä ja kytkeytyvät Flavoriaan myös aiheidensa, kuten ilmastonmuutoksen tai kasviruokavalion, kautta. Toisaalta käyttäytymistieteilijänä minua kiinnostaa myös, minkälaiset tekijät vaikuttavat ruokavalintoihin, jatkaa Häikiö.

Terveiset tiedekunnan tutkimusryhmille ja opiskelijoille

Koska yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on mukana rahoittamassa Flavorian toimintaa, sen edustajilla on mahdollisuus hyödyntää Flavorian tiloja ilman lisämaksua.

– Flavoria tarjoaa monille tiedekuntamme oppiaineille hyviä mahdollisuuksia tutkimuksen tekemiseen ja myös opetukseen. Ruokavalinnat ovat kiinnostavia, koska ne liittyvät kaikkien ihmisten elämään ja ovat yhteydessä moniin yhteiskunnallisesti kiinnostaviin ilmiöihin, toteaa Siipi.

– Aistikattila on erinomainen tila sekä kokouksiin että tutkimustarkoituksiin moniaistijärjestelmänsä puolesta. On hienoa, että Turun yliopistossa on tällainen nykyaikainen, monitieteiseen tutkimukseen sopiva tutkimusalusta. Tuntuu, ettei sen potentiaalia ole vielä itsekään kunnolla ymmärtänyt, päättää Häikiö.

Kiinnostuitko Flavorian tutkimusmahdollisuuksista tai Aistikattilan hyödyntämisestä?

Ota rohkeasti yhteyttä Flavorian tutkimustiimiin osoitteeseen flavoria@utu.fi ja kysy lisää. Katso myös Flavorian esittelyvideo.

Lue myös:

Flavorian monitieteiset kasvot tutuksi
Flavoria kasvatustieteilijän näkökulmasta
Flavoria-tutkimusalusta tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia myös kauppatieteilijöille