Flavoria®-tutkimusalusta tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia myös kauppatieteilijöille

Monitieteisen Flavoria-tutkimusalustan toiminnassa on mukana yhteensä seitsemän tiedekuntaa ja erillislaitosta, mukaan lukien Turun kauppakorkeakoulu, jonka Flavoria-lähettiläinä toimivat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Riikka Saarimaa ja CCR:n johtaja Antti Saurama.

Flavoria on tutkimus- ja kehityslaboratorio, joka toimii samalla kaikille avoimena lounasravintolana ja kahvilana. Ravintolan älykkäät, vaaoilla varustetut linjastot mahdollistavat pitkäaikaisen tutkimusdatan keräämisen asiakkaiden tekemistä ruokavalinnoista luonnollisessa ympäristössä. Myös asiakkailla on mahdollisuus tarkastella omia ruokailutietojaan My Flavoria® -sovelluksessa. Flavorian välittömässä läheisyydessä on erillinen tutkimustila, Aistikattila®, joka on moniaististen kokemusten tutkimus-, muotoilu- ja testauslaboratorio. Mutta mitä tämän tyyppinen tutkimusympäristö voi tarjota kauppatieteilijöille?

Ostokäyttäytymisen seurantaa, tuuppausta ja tulevan ennakointia

– Kauppatieteen näkökulmasta Flavoria tarjoaa mielenkiintoiset mahdollisuudet tutkia esimerkiksi sitä, miten asemointi, tiedonsaanti tai vaikkapa hinnoittelu vaikuttaa asiakkaiden valintoihin ja ostokäyttäytymiseen. Nudging- eli tuuppausmenetelmällä voitaisiin tutkia, millaisilla keinoilla asiakas saadaan käyttäytymään tietyllä tavalla, kertoo Riikka Saarimaa.

Lounaslinjastolla voi punnita jokaisen komponentin.

Flavoria-tutkimusalustalla kertyy päivittäin dataa lounasannosten ravintoarvoista, asiakkaiden ruokavalinnoista ja ostotiedoista sekä biojätemääristä.

Pitkällä aikavälillä kuluttajatrendeissä tapahtuu varmasti muutoksia, joita olisi kiinnostavaa tutkia tämän datan pohjalta ja samalla ennakoida tulevaa, jatkaa Saarimaa.

– Ostodata tarjoaa myös mielenkiintoisia tutkimusmahdollisuuksia ja -asetelmia esimerkiksi kulutuskäyttäytymisen tai kokeellisen päätöksenteon osalta, Antti Saurama toteaa.

Terveiset kauppakorkeakoulun tutkimusryhmille ja opiskelijoille

– Flavorian toimintaa rahoittavana tiedekuntana tutkimusryhmillämme ja esim. graduvaiheen opiskelijoillamme on erinomainen mahdollisuus hyödyntää maksutta Flavorian tiloja ja tutkimusympäristöjä. Moniaistitila Aistikattila soveltuu loistavasti mm. seminaarien, työpajojen ja erilaisten ryhmä- ja haastattelututkimusten järjestämiseen, toteavat Saarimaa ja Saurama.

Lisätietoja Flavorian tutkimusmahdollisuuksista ja Aistikattilasta:
Ota rohkeasti yhteyttä Flavorian tutkimustiimiin osoitteeseen flavoria@utu.fi ja kysy lisää. Katso myös Flavorian esittelyvideo!

Katso Aistikattilan esittelyvideo klikkaamalla kuvaa

Lue myös:
Flavorian monitieteiset kasvot tutuiksi
Flavoria kasvatustieteilijän näkökulmasta