Saavutettavuusseloste

Tämä sivusto sisältää tietoa Flavoria®-tutkimusalustasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista niin tieteelliselle tutkimukselle, yrityksille kuin asiakkaillekin. Mikäli tarvitset tietoja muussa kuin tällä sivustolla tarjotussa muodossa, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen flavoria@utu.fi.

Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee flavoria.fi-verkkosivustoa.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila


Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset kaikilta osin.

Tiedot tämän selosteen laatimisesta


Seloste on laadittu 30.8.2021. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Turun yliopiston Tutkimuksen IT.

Saavutettavuus on testattu näppäimistönavigointia sekä NVDA-ruudunlukijaa käyttäen. Testauksen apuna on käytetty Mozilla Firefox -selaimen kehittäjätyökalun saavutettavuustyökaluja, aXe-selainlaajennusta sekä Webaim-sivustoa. Testauksissa on tarkistettu, että sivusto ja sen toiminnallisuudet ovat saavutettavissa näppäimistöllä ja ruudunlukijalla.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjille osoitteeseen flavoria@utu.fi.

Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi
Saavutettavuus Turun yliopistossa