Flavoria kasvatustieteilijän näkökulmasta

Flavorian monitieteisyyttä käsittelevässä kirjoituksessa kerroimme, että tulemme kevään aikana julkaisemaan yhteistyötiedekuntia edustavien ”Flavoria-lähettiläiden” ajatuksia tutkimusalustan mahdollisuuksista. Ensimmäisenä ääneen pääsee Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitokselta Marjaana Puurtinen.

Kuka olet ja mitä teet työksesi?
– Olen Marjaana Puurtinen ja työskentelen Opettajankoulutuslaitoksella yliopistonlehtorina. Lisäksi teen tutkimusta yliopiston PROFI 4 -hankkeessa Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa.

Mikä sinua kiinnostaa eniten Flavoriassa oman tieteenalasi näkökulmasta?
– Itse olen kiinnostunut nimenomaan käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta ja muutoksista ruokailukäyttäytymisessä. Ajattelen, että oppiminen on muutosta. Flavoriaan liittyviä teemoja eli kestävää kehitystä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä voisi siis tarkastella siinäkin valossa, miten saadaan ruokailija muuttamaan käytöstään haluttuun suuntaan eli oppimaan.

Millaista tutkimusta olet tehnyt Flavoriassa?
– Erikoisalaani on visuaalinen tarkkaavaisuus, ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa olen pilotoinut katseenseurantamenetelmän käyttöä ruokavalintatilanteessa. Flavoriassa valmistelemme parhaillamme PROFI 4
-hankkeessa useammasta työpaketista koostuvaa Eye on Consumer -tutkimusta, jossa yhdistyy ravitsemus- ja käyttäytymistieteet sekä työhyvinvointi. Mm. Flavorian moniaistisessa tutkimustilassa Aistikattilassa fokusryhmät pääsevät tutustumaan erilaisiin moniaistiympäristöihin ja keskustelemaan siitä, millaiset ympäristöt koetaan palauttaviksi esimerkiksi työpäivän aikana.

Marjaana Puurtinen esittelemässä katseenseurantalaitteistoa Flavoria Caféssa.

Millaisia terveisiä haluat lähettää oman tiedekuntasi tutkimusryhmille ja opiskelijoille?
Flavorian toimintaa rahoittavana tiedekuntana meillä on erinomainen mahdollisuus hyödyntää maksutta Flavorian tiloja. Moniaistitila Aistikattila soveltuu loistavasti esimerkiksi seminaarien, työpajojen ja erilaisten ryhmä- ja haastattelututkimusten järjestämiseen. Myös liikunta- ja terveyskasvatuksen opiskelijoille Flavoria tarjoaa kiinnostavan kontekstin tarkastella asiakkaiden ravitsemukseen ja terveyteen liittyviä valintoja. Kannustan siis tutustumaan alustaan ja tutkimusmahdollisuuksiin tarkemmin!

Lisätietoja Flavorian tutkimusmahdollisuuksista ja Aistikattilasta:
Ota rohkeasti yhteyttä Flavorian tutkimustiimiin osoitteeseen flavoria@utu.fi ja kysy lisää.