Flavorian strategia 2022-2026

Flavorian strategisena tavoitteena on kasvaa ja kehittyä kansainvälisesti vahvaksi tutkimus- ja innovaatioalustaksi, joka tuo yhteen korkealaatuisen tutkimuksen, yritysyhteistyön, käyttäjät ja teknologian. Strategiamme pohjautuu neljään painopisteeseen, ja olemme sitoutuneet yhteisiin päämääriin ja arvoihin, mikä näkyy jokapäiväisessä työskentelyssämme. Johdamme toimintaamme määrätietoisella yhteistyöllä kohti visiotamme.

Visiomme

Edustamme ruoka-alan kansainvälistä, korkealaatuista tutkimusta ja tarjoamme yrityksille houkuttelevan innovaatioalustan. Monitieteinen toimintamme perustuu käyttäjälähtöisyyteen, kokemuksellisuuteen ja joustaviin teknologisiin ratkaisuihin.

Strategiset painopisteemme

Monitieteinen tutkimus

Teemme ruoka-alaa eri tieteenalojen näkökulmasta tarkastelevaa korkealaatuista tutkimusta ja tarjoamme siihen mahdollisuuden myös kotimaisille ja kansainvälisille kumppaneillemme.

Kansainvälinen innovaatioalusta

Tuomme yhteen ja verkotamme tutkimusta, opetusta ja yrityksiä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Käyttäjänäkökulma ja kokemuksellisuus

Huomioimme tutkimuksen toteutuksessa ja menetelmien valinnassa käyttäjälähtöisyyden ja toiminnan tuoman kokemuksellisuuden.

Teknologiset ratkaisut

Hyödynnämme teknologisia, erityisesti digitaalisia välineitä ruokakokemuksen ja -käyttäytymisen mittaamiseen ja niihin vaikuttamiseen.

Arvomme

Kestävyys

Huomioimme ympäristön, ihmisen ja talouden päätöksenteossa ja toiminnassamme. Etsimme ratkaisuja ja tarjoamme osaamista aikamme suuriin haasteisiin ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Luovuus

Luovuutemme pohjautuu rohkeuteen ja yhteisöllisyyteen: Tuotamme rohkeasti uusia ratkaisuja ja monitieteisiä avauksia. Osallistamme eri toimijoita ja luomme yhteenkuuluvuutta ja luottamusta ruokkivan ilmapiirin, joka edistää eri alojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä.

Vaikuttavuus

Tuomme yhteen tieteen, yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kuluttajat. Nostamme esiin kiinnostavia ja ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä, joissa on huomioitu myös yhteiskunnallinen vaikuttavuus.