Tutkimus

Flavorian tutkimuskäyttö aloitetaan 2019 kevään aikana. Se luo uusia mahdollisuuksia tutkia ihmisen kokemusta ruuasta luonnollisessa lounasympäristössä ja Aistikattilan moniaistisesti muotoilussa tilassa. Tutkimusta tehdään keräämällä tietoa ihmisten lounasvalinnoista erilaisten vaikuttamis- ja mittaamismenetelmien avulla.


Ruokailuvälineet
Ruokailutottumukset

Mitä ihminen oikeasti syö (laatu ja määrä)?


Mikroskooppi
Ruuan kokemiseen vaikuttaminen

Miten yksilön valintoihin ja kokemukseen voidaan vaikuttaa?


Suu
Aistilähtöisyys

Mitä moniaistinen kokemus tarkoittaa käytännössä ja miten käytämme aistejamme?

Flavoriassa voi tutkia ihmisten kokemuksia ja käyttäytymistä monin uusin tavoin