Tutkimus

Flavorian tutkimuskäyttö on aloitettu 2019 syksyllä. Se luo uusia mahdollisuuksia tutkia monitieteisesti ihmisen kokemusta ruuasta luonnollisessa lounasympäristössä sekä kokemuksia Aistikattilan moniaistisesti muotoilussa tilassa. Tutkimusta tehdään keräämällä tietoa ihmisten lounasvalinnoista erilaisten vaikuttamis- ja mittaamismenetelmien avulla.


Ruokailuvälineet
Ruokailutottumukset

Mitä ihminen oikeasti syö (laatu ja määrä)?


Mikroskooppi
käyttäytymiseen vaikuttaminen

Miten yksilön valintoihin ja kokemukseen voidaan vaikuttaa?


Suu
Aistilähtöisyys

Mitä moniaistinen kokemus tarkoittaa käytännössä ja miten käytämme aistejamme?

Flavoriassa tieteellinen tutkimus pääsee mahdollisimman lähelle ihmisten arkea
ja sen myötä saadaan mahdollisimman todenmukaista tietoa ihmisten ruokalulutottumuksista,
– valinnoista, -kokemuksesta ja käyttäytymisestä.