Tutkimus Flavoriassa

Monitieteisellä Flavoria®-tutkimusalustalla tehdään sekä tieteellistä että kaupallista tutkimusta tarjoten tutkimusmahdollisuuksia niin tutkimus- ja opetuslaitoksille, opinnäytetöille kuin tuotteita ja palveluita kehittäville yrityksille. Flavorian tutkimuksen keskiössä ovat ihmisten aidot kokemukset ja valinnat, terveys sekä kestävä kehitys.

Tutkimusta lähellä ihmisten arkea ja aidossa ympäristössä

Flavoria® mahdollistaa monitieteisen tutkimuksen joko pitkäaikaista dataa hyödyntäen tai tarjoamalla kolme erilaista tutkimusympäristöä interventiotutkimuksen rakentamiseen. Lounasravintolassa ja kahvilassa mitataan mm. ruokavalintoja ja biojätteen määrää sekä havainnoidaan ruokakokemusta.

Ravintolan yhteydessä on erillinen tutkimustila, Aistikattila®, joka on moniaististen kokemusten systemaattinen tutkimus-, muotoilu- ja testauslaboratorio. Tilassa kokemusta voidaan säädellä kuvin, äänin, valoin, hajuin, videon ja VR/AR:n avulla. Flavoriassa tutkimus pääsee lähelle ihmisten arkea ja sen myötä saadaan mahdollisimman todenmukaista tietoa ihmisten ruokailutottumuksista, -valinnoista, -kokemuksesta ja käyttäytymisestä.

Tutkimustoiminnasta, kehitysprojekteista, alustalla kertyvästä datasta sekä sen kehityksestä vastaa Turun yliopisto. Valmiita joustavia tutkimuspalveluita yrityksille tarjoaa Turun yliopiston yhteistyökumppanina Aistila Oy. Käytännön ravintolatoimintaa operoi Sodexo Oy.

Flavorian tutkimuksen keskiössä ovat kestävä kehitys ja ihmisten hyvinvointi ja tavoitteena on luoda uudenlaista kuluttajaymmärrystä ja erilaisia innovaatioita.

Flavorian tutkimusympäristöt


Lounasravintola


Kahvila- ja Snackshylly

Flavorian tutkimusmahdollisuudet

1. Interventiotutkimus lounasravintolan linjastolla tai kahvilassa

2. Flavoria®-tutkimusalustalla päivittäin kerääntyvään dataan pohjautuva tutkimus: ruokavalinnat linjastolla, biojätteen määrä ja eri ruokalajien menekki

3. Moniaistiympäristöjen hyödyntäminen tutkimuksessa, opetuksessa, tilaisuuksissa ja innovaatiotyöpajoissa

Lue lisää mahdollisuuksista

Mitä ainutlaatuista Flavoria® tarjoaa yrityksille?

Flavoriassa päästään tutkimaan kuluttajakokemusta lounasravintolan arjessa. Suurin lisäarvo on kuluttajan aito valintatilanne! Tutkimuksen avulla nähdään, valitseeko kuluttaja testattavan tuotteen, ketkä tuotteen valitsevat ja mitä mieltä he siitä ovat. Tutkimuksen kohteena voivat olla esim. uusi elintarvike, pakkaus, konseptit, erilaiset elämystekijät tai digitaaliset palvelut.

Palvelumme:

  • Tuotetestaus lounaslinjastossa ja suurkeittiössä
  • Tuotetestaus moniaistisessa simuloidussa ympäristössä – Aistikattilassa®
  • Tuote-, pakkaus- ja valikoimatestaus Flavoria® Caféssa
  • Aistikoulutukset
  • Moniaistiset ideointi- ja kehityspäivät

AISTILA® auttaa optimoimaan tuotteestasi tai tilastasi ideaalin juuri sinun kohderyhmällesi.

www.aistila.fi

Johtoryhmä (tämä ei näy sivulla, tähän kohdistetaan valikon linkki)

Yhteistyötiedekunnat

Flavorian tutkimustoimintaa edistää ja ohjaa tieteellinen johtoryhmä, johon kuuluu monitieteinen joukko eri tieteenalojen edustajia. Turun ja Helsingin yliopistojen tiedekunnista mukana ovat:


Kiinnostuitko Flavorian tutkimusmahdollisuuksista?

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja: flavoria@utu.fi