Hiililounas-hankkeen kick off -webinaari tiistaina 15.3.

Flavoria on mukana tänä keväänä käynnistyvässä Hiililounas-hankkeessa, jossa tuotetaan tietopohjaa kotimaisten kasviproteiinilähteiden hiilijalanjäljistä ja kehitetään ilmastovaikutuksiltaan pienempiä ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia lounasruokamalleja. Hankkeen kick off -webinaarissa pääset kuulemaan tarkemmin hankkeen tavoitteista, ympäristöjalanjälkilaskennasta sekä tuotekehityksestä. Webinaari järjestetään Zoomissa tiistaina 15.3. klo 14-15:30. Linkki webinaarin Zoomiin löytyy tämän postauksen lopusta, tervetuloa!

Hankkeen tausta

Tieteellisesti tuotetun ja luotettavan hiilijalanjälkitiedon katsotaan lisäävän paikallisten kasviproteiinien käyttöä ruokapalveluissa ja helpottavan kuluttajien vastuullisten ruokavalintojen tekemistä. Hankkeeseen otetaan mukaan paikallisia viljelijöitä, elintarvikealan jalostavia yrityksiä ja ravintoloita.

Hankkeen kohdekasveiksi on valittu härkäpapu, herne ja öljyhamppu. Kohdekasveille tehdään hiilijalanjälkianalyysit alkutuotannon osalta. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan lasketaan pilotointiluonteisesti hiilijalanjälki 3-4 suhteellisen matalan jalostusasteen jatkojalosteelle (esim. rouhe, jauho, hiutale). Hankkeessa toteutetaan kooste yleisesti lounasruokailussa käytössä olevien proteiinilähteiden hiilijalanjäljistä, ja verrataan kotimaisten ja tuonti tuotteiden hiilijalanjälkiä. Hankkeessa kerätyistä tiedoista kirjoitetaan tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu, jonka tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä julkaisun jälkeen. Hanke järjestää alkutuottajille ja jalostaville yrityksille työpajoja, joissa luodaan keinoja hiilijalanjälkitietojen hyödyntämiseen yrityksen toiminnan kehittämisessä, tuotteiden markkinoinnissa ja tuotannon kehittämisessä entistä vähähiilisemmäksi.

Ilmastovaikutuksiltaan kestävien ja ravitsemuksellisesti tasapainoisten lounasruokailukokonaisuuksien rakentaminen toteutetaan ruokapalvelujen kanssa yhteistyössä. Lounasruokailukokonaisuudet rakennetaan työpajasarjan avulla. Työpajoihin kutsutaan tutkijoita, kehittäjiä, alan yrityksiä, ruokapalvelutoimijoita ja loppukäyttäjiä. Kehitystyössä huomioidaan kohderyhmän ravitsemussuositukset ja suomalaisten viljelijöiden ja elintarvikealan yritysten tarjonta erityisesti kasviproteiinisektorilla sekä valmiiden kokonaisuuksien aistinvaraiset ominaisuudet ja kuluttajapalaute. Lounasruokailukokonaisuudet pilotoidaan erityyppisissä ja –kokoisissa lounasravintoloissa. Lisäksi ruokapalveluille kirjoitetaan kohdennettu opas hiilijalanjäljeltään pientenlounasratkaisujen koostamiseksi ja ruokavalintojen kohdentamiseksi ilmastovaikutuksiltaan kestävämpään suuntaan.

Webinaarin aikataulu ja ilmoittautuminen

Hiililounas-hankkeen aloitus tilaisuus järjestetään webinaarina 15.3.2022 klo 14-15.30.

Tilaisuuden ohjelma:
14.00 Tilaisuuden avaus
14.05 Hiililounashankkeen esittely
14.20 Elintarvikkeiden ympäristöjalanjälkilaskennan haasteet ja mahdollisuudet
– Juha-Matti Katajajuuri, Luke
14.50 Yhteiskehittämisellä lisää osumatarkkuutta tuotekehitykseen
– Anu Hopia, Turun yliopiston Funktionaalisten elint. kehittämiskeskus
15.15 Keskustelu ja tilaisuuden lopetus

Yhteistyökumppanit

Hiililounas-hanke toteutetaan Varsinais-Suomen alueella Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) toimesta. Hankkeen päärahoittaja on Varsinais-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Osarahoittajina toimivat hankkeeseen sitoutuneet yritykset ja yhteistyökumppanit. Yhteistyöverkostoa muodostetaan juuri ja mukana ovat jo mm. Raisio Oyj, Keskitien säätiö, Varsinais-Suomen MTK, ISS Palvelut Oy, Trans Farm Oy, Vihreä Härkä, Voimapapu Finland Oy sekä Ylistalon tila.