Flavorian tarjoamat mahdollisuudet myös HY:n maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ulottuvilla

Turun yliopiston kampusalueella sijaitseva Flavoria® on kaikille avoin lounasravintola ja kahvila, joka toimii samalla monitieteisenä tutkimus- ja kehityslaboratoriona. Flavoriassa tehdään sekä tieteellistä että kaupallista tutkimusta, jonka keskiössä ovat kestävä kehitys, ihmisten aidot kokemukset ja valinnat sekä terveys. Kesäkuusta 2020 alkaen Flavorian toiminnassa mukana on ollut myös Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Flavoria tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tutkimukseen, jossa voi hyödyntää joko alustalla kertyvää pitkäaikaista dataa tai Flavorian tiloja erilaisten interventiotutkimusten rakentamiseen. Pitkäaikainen data sisältää mm. asiakkaiden lounasvalinnat ja ravintolassa kertyvän biojätteen määrän. Interventioita voi toteuttaa Flavorian älykkäällä lounaslinjastolla, jolla asiakkaat voivat punnita oman lounaansa yksittäisiä komponentteja myöten, kahvilassa ja välipalahyllyllä sekä moniaistisessa tutkimustilassa, Aistikattilassa.

Tutkimusmahdollisuudet eivät rajoitu ainoastaan ruokaan tai moniaistiseen kokemiseen, vaan tutkimuksen tai testauksen kohteena voi yhtä lailla olla uusi teknologia tai palvelumalli. Esimerkiksi syksyllä 2020 Flavoriassa toteutettiin Helsingin yliopistosta ponnahtaneen Spexel.ai:n kanssa ruoan kuvantamisen pilottitutkimus, jonka tulokset julkaistaneen loppuvuodesta 2021.

Ainutlaatuinen kokonaisuus, joka tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös sosiaalipsykologian näkökulmasta

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa ja Turun yliopiston lääketieteellistä tiedekuntaa edustava professori Mari Sandell toimii Flavorian tieteellisen johtoryhmän puheenjohtajana.

– Flavoria on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka palvelee tieteellisen ja kaupallisen tutkimuksen lisäksi myös päivittäisiä lounasasiakkaita ja tarjoaa heille mahdollisuuden seurata omaa lounassyömistään My Flavoria® -sovelluksella. Lisämielenkiintoa tuo moniaistinen tutkimustila, Aistikattila, jonne on mahdollista luoda vaikuttavia moniaistiympäristöjä kuvien, videoiden, ääni- ja tuoksumaailmojen sekä valaistuksen avulla, kertoo Sandell.

Sandellin lisäksi Helsingin yliopistoa edustaa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori Annukka Vainio, joka näkee Flavoriassa paljon potentiaalia oman tieteenalansa näkökulmasta:

– Sosiaalipsykologian näkökulmasta Flavoria tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia, kuten ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia asenteiden, normien ja arvostusten yhteyttä ihmisten todellisiin ruokavalintoihin. Koska tutkimukseni keskittyy erityisesti kestäviin kulutusvalintoihin ja niiden edistämiseen, Flavoriassa haluaisin tutkia, miten ravintolaympäristössä voitaisiin mahdollistaa niitä parhaalla tavalla, kertoo Vainio.

Vinkit MMTDK:n tutkimusryhmille ja opiskelijoille

Flavorian toimintaa rahoittavana tahona maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla on erinomainen mahdollisuus hyödyntää Flavorian tutkimusdataa ja -tiloja maksutta.  

– Flavoria tarjoaa erinomaiset puitteet monitieteisen tutkimuksen tekemiseen. Tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa Flavoriassa opinnäytetöitä aina kanditasolta väitöskirjaan saakka. Kannustankin tiedekuntamme tutkijoita ja opiskelijoita tutustumaan rohkeasti Flavorian mahdollisuuksiin tarkemmin. Jos tutkimusidea alkaa muotoutua, yksi varteenotettava rahoitusväylä on EIT Food, vinkkaa Annukka Vainio.

Lisätietoja antavat:

Professori Mari Sandell, mari.sandell@helsinki.fi
Apulaisprofessori Annukka Vainio, annukka.vainio@helsinki.fi
Flavorian tutkimustiimi (Turun yliopisto), flavoria@utu.fi

Lue myös: