Flavoria Intervention Enrollment (Comp/Tech) 4349

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
Tietotekniikan laitos
FIN-20014 TURUN YLIOPISTO

2. Yhteyshenkilö

Lauri Koivunen; lamkoi@utu.fi

3. Tietosuojavastaava

https://utu.fi/dpo (Onerva Steudle)

4. Rekisterin nimi

Flavoria Intervention Enrollment (Comp/Tech) 4349

5. Käsittelyn tarkoitus

Järjestelmän sisältämiä henkilötietoja käytetään tieteelliseen tutkimukseen.

6. Käsittelyperuste

Rekisteröidyn suostumus

7. Henkilötietoryhmät

Kokeisiin ilmoittautujat (nimi, ikä, yhteystiedot, suoritukset)

8.Tietojen alkuperä

Tiedot syntyvät, kun tutkittava vastaa ilmoittautumislomakkeeseen.

9. Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään korkeintaan 12kk tutkimuksen aloituksesta.

10. Tiedon luovutus ja siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Julkisuus

Kaikki järjestelmään talletetut henkilötiedot ovat salaisia.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Edellämainituissa asioissa yhteys otetaan rekisterin yhteyshenkilöön.

13. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Tiedot ovat ainoastaan Turun yliopiston kyseisen projektin tutkijoiden ja ylläpitohenkilökunnan saatavissa ja niiden käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta.