Innovaatioviikolta tuoreita ideoita ja uutta yhteistyötä

Innovaatioviikon työskentelyä Aistikattilassa.

Ensimmäistä kertaa järjestetty Flavoria Innovation Festival kokosi marraskuussa yhteen eri alojen opiskelijat ratkomaan ruokaketjun yrityshaasteita. Viikon mittaisen innovaatiotapahtuman aikana ryhmät saivat sparrausta asiantuntijamentoreilta, tutustuivat Design Sprint –menetelmään ja harjoittelivat pitchausta puhevalmentajan johdolla. Viikko huipentui ideoiden esittelyyn yrityksille.

Innovaatioviikon toteutuksen koordinoi Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus yhdessä Yrityssalo Oy:n ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Mukana käytännön järjestelyissä olivat myös muut Flavoria®-tutkimusalustan tiedekunnat. Viikko oli osa Varsifood-hankkeen toimintaa, ja innovaatioviikon työssä haluttiin keskittyä etenkin ruokaketjuun ja kestävään kehitykseen, joihin liittyvien haasteiden ratkaiseminen edellyttää eri alojen asiantuntemusta:

– Ruokaketjun kehittäminen on yksi merkittävä tekijä siinä, että voimme saavuttaa yhteisiä ilmastotavoitteita. Globaalin ruokaketjun uudistamisella voidaan ehkäistä esimerkiksi ilmastokriisiä ja luontokatoa, sanoo tapahtuman koordinaattori Emma Sivula Turun yliopistosta.

Viikko toteutettiin sekä SparkUp Turun että Turun yliopiston Flavorian tiloissa. Toteutus Flavoriassa koettiin luontevaksi tutkimusalustan monitieteisyyden ansiosta:

– Tutkimusravintola Flavoria tarjoaa juuri oikeanlaisen alustan yritysten ja monialaisten opiskelijatiimien yhteistyölle. Flavoriassa tehtävä tutkimus ja kehitys tukee kestävän ruokaketjun saavuttamista, kuvaa Flavorian yritysyhteistyöstä ja Varsifood-hankkeesta vastaava kehityspäällikkö Mari Norrdal.

Tapahtumassa esitetyt haasteet liittyivät sekä tuotekehitykseen että prosessien uudistamiseen ja asiakasymmärryksen parantamiseen. Haasteensa tapahtumaan toivat Sodexo Oy, Oy Lunden Ab Jalostaja sekä Leipomo Rosten Oy.


Inspiroivista puheenvuoroista ideoiden kartoitukseen ja pitchaukseen

Opiskelijatiimi valmistautumassa pitchaukseen.

Innovaatioviikkoon sisältyi muun muassa asiantuntijoiden pohjustavia puheenvuoroja sekä henkilökohtaisia mentorointitapaamisia ja nykytilanteen läpikäyntiä yritysedustajien kanssa. Viikko käynnistettiin avaustapahtumalla, jossa kuultiin sarjayrittäjä Ronny Erikssonin ajatuksia idean viemisestä käytäntöön sekä yrittäjä ja työelämäprofessori Reetta Kivelän näkemyksiä ruokaketjun haasteiden ja ilmastotavoitteiden yhteensovittamisesta.

Ideoita työstettiin tiimeissä Design Sprint –prosessin avulla, johon sisältyi muun muassa ideoiden kartoittamista, haasteiden tarkastelua mahdollisuuksien näkökulmasta, tiedonhakua sekä vapaata ideointia nopealla tahdilla. Tehtävien tarkoitus oli paitsi synnyttää luovia ideoita, myös rajata vaihtoehtoja hiljalleen yhteen ratkaisuun, jonka kehitykseen panostaa. Opiskelijat kuvasivat viikon ohjelmaa paitsi intensiiviseksi, myös hauskaksi.

Yksi opiskelijoiden nostamista viikon kohokohdista oli kirjailija ja kouluttaja Juhana Torkin ohjaama pitchausvalmennus, jossa jokainen ryhmä sai henkilökohtaista palautetta ideansa esittelystä. Perjantaina näitä taitoja hyödynnettiin käytännössä, kun lopulliset ratkaisuehdotukset esitettiin yritysedustajille.

Opiskelijoita Juhana Torkin valmennuksessa.

Tuoreita ideoita, uusia tuttavuuksia ja hyvää fiilistä

Opiskelijoilta kerätyissä palautteissa toistui kokemus siitä, että viikon parasta antia oli uuden oppiminen, tiivis yhteistyö mukana olevien yritysten ja mentoreiden kanssa, sekä todellisen elämän haasteiden ratkominen. Myös tiimihenki muiden opiskelijoiden kanssa keräsi kiitosta. Haasteissa apuna olivat myös Varsifood-hankkeen tiimistä Mari Norrdal, Hilkka Halla ja Emma Sivula, sekä Turun yliopistolta Samuel Piha.

Yritysedustajat kokivat saaneensa viikosta paitsi uusia ideoita, myös vahvistusta aiempiin suunnitelmiinsa:

Oli hämmästyttävää nähdä miten näinkin lyhyessä ajassa, täysin ilman toimialatuntemusta ja ennakkoluulottomasti opiskelijat lähtivät ratkomaan liiketoimintahaasteitamme. Opiskelijat ovat asiakkaitamme nyt ja mahdollisesti myös tulevaisuuden asiakkaitamme – jopa työntekijöitämme siirtyessään työelämään. Siksi on erittäin arvokasta kuulla miten he ajattelevat ja millaisia ideoita heillä on liiketoiminnan kehittämiseen.

Pirita Pohjanne, Sodexo Oy

Innovaatioviikon järjestelyissä korostettiin juuri yritysten ja opiskelijoiden yhteentuomista, joka myös välittyi mukana oleville yrityksille:

Oli hienoa olla seuraamassa monialaisen opiskelijaryhmän työtä. Yhteistyö antoi yritykselle uusia ideoita tulevaisuuden tuotekehitykseen.

Ville Lyytikkä, Oy Lunden Jalostaja Ab

Toivon yhteistyön kehittyvän tulevassa ja hyödynnämme mielellämme jo syntyneitä ideoita.

Thomas Silfverberg, Leipomo Rosten Oy

Järjestäjien tarkoituksena on juurruttaa innovaatioviikko osaksi Flavorian toimintaa myös tulevaisuudessa, ja yrityshaasteita pääseekin ratkomaan jälleen ensi syksynä. Mukaan toivotaan Emma Sivulan mukaan tämän vuoden kaltaisesti opiskelijoita kaikilta eri tieteenaloilta, riippumatta siitä onko työ ruokaketjun parissa ennestään tuttua:

– Teemana jatkuvat ruokaketjun haasteet, joissa osaamistarpeet tulevat tulevaisuudessa laajenemaan entisestään. Osaamista tarvitaan esimerkiksi tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, hallinnon, viestinnän ja logistiikan tehtävissä. Innovaatioviikko on hyvä mahdollisuus päästä tekemään yhteistyötä ja verkostoitumaan muiden tieteenalojen opiskelijoiden kanssa.

Pääset kurkkaamaan festivaaliviikon tunnelmia myös alla olevalta videolta: