My Flavoria -sovelluksen käyttäjä – osallistu tutkimushaastatteluun

Tervehdys Tampereen ammattikorkeakoulusta ja FUSILLI-hankkeesta!

EDIT 29.8.: haastateltava löytynyt

FUSILLI (Fostering the Urban food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation) -hankkeessa tutkimme, miten avoimissa tutkimus- ja innovaatioekosysteemeissä, ns. living labeissa, voidaan edistää kestäviä ruokajärjestelmiä, mitä haasteita ruokamurrokseen liittyy living labien ja eri toimijoiden näkökulmasta sekä miten näitä haasteita voitaisiin ratkoa. 

Olemme erittäin kiinnostuneita haastattelemaan My Flavoria -sovelluksen käyttäjää. Haastatteluun osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja; olemme kiinnostuneita juuri sinun kokemuksestasi ja ajatuksistasi. Tutkimuksen tuottama tieto auttaa tulevaisuudessa kehittämään ruokaan liittyvien living labien toimintaa ja tuottamaan edellytyksiä kestäville ruokapalveluinnovaatioille. Tutkimus on myös osa väitöskirjaani, jota valmistelen Helsingin yliopiston FoodHealth-tohtoriohjelmassa.

Tutkimus toteutetaan yksilö- ja mahdollisesti myös fokusryhmähaastatteluna, joista kumpikin (yhteensä siis kaksi haastattelua) kestää noin 60 min. Haastattelut voidaan toteuttaa Teams-etähaastatteluina osallistujalle parhaiten sopivina ajankohtina. Kaikki haastattelut ovat luottamuksellisia ja ne äänitallennetaan. Haastateltavien yritysten sekä haastateltavien henkilöiden nimet anonymisoidaan ja vastauksia käytetään pääosin yhteenvedonomaisesti. Haastatteluaineistoa tullaan käyttämään opinnäytetöissä sekä akateemisessa tutkimuksessa ja julkaisuissa.

Tällä hetkellä etsimme yhtä (1) haastateltavaa. Haastatteluihin osallistunut saa tuotepalkinnon.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluihin, ota yhteyttä:

Sanna Luoto
etunimi.sukunimi@tuni.fi (meilitse tavoitat minut koko kesän)
p. 050 340 9597 (puhelimitse tavoitat minut 7.8. alkaen)
Tampereen ammattikorkeakoulu

Ohessa tutkimustiedote (information sheet) tutustuttavaksi.

Lue lisää FUSILLI-hankkeesta:
https://www.fusilli.fi/ (suomeksi)
https://fusilli-project.eu/ (in English)

Vastaan mielelläni hanketta ja tutkimusta koskeviin kysymyksiinne!

Ystävällisin yhteistyöterveisin
FUSILLI-hankkeen puolesta

Sanna Luoto

“This project has been funded from European Union`s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No 101000717”.