Flavorian Aistikattila® on moniaististen
kokemusten systemaattinen
tutkimus-, muotoilu- ja testauslaboratorioAistikattila® mahdollistaa:
 
Moniaististen ympäristöjen
rakentamisen ja kontrolloimisen 
Erilaisten ärsykkeiden ja niiden
yhdistelmien nopean testauksen 
Tutkittavien reaktioiden
tarkastelun ja mittaamisen