Flavoria-lounasravintolassa pilotoidaan kemikaalitonta puhdistusta

Flavoria-lounasravintolassa on elokuun loppupuolelta eteenpäin pilotoitu pintojen puhdistusta kemiallisten yleispuhdistusaineiden sijaan nano-otsonoidulla hanavedellä. Käytännön tuotteesta vastaa EOD Europe, joka kehittää yhdessä asiantuntijaverkoston kanssa uusia kemikaalittomia teknologiaratkaisuja ruokaketjun turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Projektissa on käytännön ravintolatoiminnasta vastaavan Sodexon lisäksi mukana myös Aboatox Oy, joka kehittää ja soveltaa menetelmiä pesu- ja desinfiointijäämien mittaamiseen. Pilotoinnissa on mukana myös VarsiFood-hanke.

Flavoriassa käytössä olevassa menetelmässä otsonivettä voidaan hyödyntää kaikkien ravintolan pintojen puhdistukseen:

-Ruokaketjun päädyssä yksi ratkaisuistamme on laite, joka otsonoi hanavettä yleispuhtauden ylläpidon tarpeisiin. Nykyaikaisiin puhdistusmenetelmiin yhdistettynä laitteesta saatavalla käyttövalmiilla nano-otsonivedellä voidaan korvata valtaosa perinteisesti käytetyistä siivouskemikaaleista esimerkiksi ravintoloissa, julkisissa tiloissa ja oppilaitoksissa, kertoo EOD:n tieteellinen johtaja Henna Niskakoski.

Perinteisistä pesuaineista jää pinnoille useimmiten pieniä kemikaalijäämiä, jotka myös kertyvät ajan mittaan. Nano-otsonivedellä näin ei kuitenkaan käy:

-Puhdistusainejäämää ei jää, sillä otsoni hajoaa hapeksi ja vesi haihtuu vesihöyrynä ilmaan. Tämän myötä työ- ja tuoteturvallisuus paranevat, ja kemikaalien käytön väheneminen parantaa myös ilmanlaatua.

Niskakosken mukaan yritys haluaa kasvattaa tietoisuutta siitä, että myös kemikaalittomalla puhtaanapidolla ja merkittävästi pienemmällä ympäristökuormituksella on mahdollista saavuttaa hyvä puhtaustaso sekä pitää yllä elintarvikehygieniaa. Tämän todentamiseksi käytännössä Flavoria on erinomainen yhteistyökumppani:

-Kemikaalien käyttö on pitkään nähty välttämättömänä puhtauden ja mikrobiologisen turvallisuuden ylläpitämiseksi elintarvikealalla, kun muita vaihtoehtoja ei ole ollut. Luotettavan referenssitiedon tarjoaminen on avainasemassa, kun lähdemme keventämään pitkään käytettyjä puhdistusprosesseja ja tarjoamaan vaihtoehtoa kemikaaleille. Flavoriassa nano-otsoniveden teho pystytään toteamaan käytännössä, ja Turun yliopisto on tärkeänä osapuolena mukana todentamassa saavu-tettavia puhtaustuloksia.

Aboatox Oy:n osalta nano-otsonivesiprojektin yhteydessä kokeillaan yrityksen patentoitua jäämätestimenetelmää:

– Pikamittauksilla tarkkaillaan keittiön ja linjastojen hygieniaa sekä mahdollisten jäämien esiintymistä pinnoilla. Mittauksia on tehty tämän tutkimuksen suunnitelman mukaan jo projektin alussa, ja niitä toteutetaan myös projektin aikana ja lopussa syksyn aikana, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Juha Lappalainen.

Käyttökokemuksesta positiivista palautetta

Palvelupäällikkö Minna Lintula Sodexolta kommentoi Flavoriassa käynnissä olevan pilotin saaneen positiivista palautetta ravintolan henkilökunnalta:

– Aluksi osalla henkilökunnasta oli epäilyksiä pesuaineiden poisjättämiselle, mutta kun nano-otsonivettä oli hetken aikaa käytetty, se sai oikein hyvän vastaanoton. Varsinkin rosteripintojen sekä vitriinien ja muiden pleksien puhdistuksessa ratkaisu on yllättänyt positiivisesti. Myös lattianpesussa nano-otsonivesi on koettu erityisen hyväksi ja tehokkaaksi. Tällä hetkellä käytämme sitä kaikessa muussa puhtaanapidossa, paitsi keittopatojen ja termoskannujen sekä linjastoille kuivuneiden ruokajäämien puhdistuksessa.

Positiivista palautetta on käytön helppouden lisäksi kuultu kemikaalittomuudesta:

– Tässä ratkaisussa ei ole kemikaalien tuoksua – etenkin yksi henkilökuntamme jäsen reagoi tuoksuihin voimakkaasti, Lintula lisää.

Myös Niskakosken mukaan vaihto perinteisistä puhdistusaineista nano-otsoniveteen on usein asiakkaille mutkaton prosessi, ja käyttöönotto on koettu myös työhyvinvointia parantavana tekijänä.

EOD pyrkii myös tulevaisuudessa keventämään kemikaali- ja aikaintensiivisiä pesuprosesseja ruokaketjussa alkutuotannosta teollisuuteen ja asiakasrajapinnassa toimiviin yrityksiin:

Tavoitteemme on tulla tunnetuksi ja luotetuksi kumppaniksi, joka moderneilla ratkaisuillaan parantaa ruokaketjussa toimivien yritysten tuottavuutta ja tuoteturvallisuutta auttaen samalla kestävyystavoitteiden saavuttamisessa, Niskakoski kommentoi.

Flavoriassa pilotointi ja mittaukset jatkuvat vielä vuoden loppuun saakka.

Pilotoinnissa ovat mukana: