Ilmakuva ravintolasta

Mitä ainutlaatuista Flavoria tarjoaa?

Flavoriassa päästään tutkimaan kuluttajakokemusta ihmisten jokapäiväisessä arjessa kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen kohteena voivat olla uusi elintarvike, ruokaraaka-aine, pakkaukset, konseptit, erilaiset elämystekijät tai digitaaliset palvelut. Uusia ihmisten kokemisen, liikkumisen ja käyttäytymisen havainnointi- ja mittausteknologioita kehitetään koko ajan. Flavoriaa on mahdollista hyödyntää myös niiden tutkimiseen ja testaukseen.


Ilmakuva ravintolasta

Mitä voin tutkia Flavoriassa?

Flavoria tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.

1. Kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen tuottamista

2. Kokeilevaa ja osallistavaa konsepti-, palvelu- ja tuotekehitystä

3. Nopeita kuluttajatestauksia


Mitä voin mitata Flavoriassa?

Tuloksena saadaan ymmärrystä kuluttajakäyttäytymisestä tuotteiden ja palvelukonseptien kehittämiseen.Ostohalukkuus


Ravinto- ja tuotevalinnat


Tunnetila, viihtyvyys


Ruuan ja tuotteiden miellyttävyys ja ominaisuudet