Ilmakuva ravintolasta

Mitä ainutlaatuista Flavoria® tarjoaa?

Flavoriassa päästään tutkimaan kuluttajakokemusta ihmisten jokapäiväisessä arjessa kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen kohteena voivat olla uusi elintarvike, ruokaraaka-aine, pakkaukset, konseptit, erilaiset elämystekijät tai digitaaliset palvelut. Uusia ihmisten kokemisen, liikkumisen ja käyttäytymisen havainnointi- ja mittausteknologioita kehitetään koko ajan. Flavoriaa on mahdollista hyödyntää myös niiden tutkimiseen ja testaukseen.


Ilmakuva ravintolasta

Mitä voin tutkia Flavoriassa?

Flavoria® tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.

1. Kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen tuottamista

2. Kokeilevaa ja osallistavaa konsepti-, palvelu- ja tuotekehitystä

3. Nopeita kuluttajatestauksia


Mitä voin mitata Flavoriassa?

Tuloksena saadaan ymmärrystä kuluttajakäyttäytymisestä tuotteiden ja palvelukonseptien kehittämiseen. 

Ostohalukkuus


 

Ravinto- ja tuotevalinnat


 

Tunnetila, viihtyvyys


 

Ruuan ja tuotteiden miellyttävyys ja ominaisuudet