Flavorian uutiskirjeen tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Flavoria-tutkimusalustan uutiskirjeen sähköpostirekisteriä, jota ylläpidetään kotimaisessa EMaileri-palvelussa.

1. Rekisterinpitäjä
Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus (ent. Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus) / Flavoria
20014 Turun yliopisto
Y-tunnus 0245896-3

2. Yhteyshenkilö
Anni Kerttula, tutkimuskoordinaattori
Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus
Kiinamyllynkatu 10
20520 Turku
anni.kerttula@utu.fi, puh. +358 40 152 7840

3. Tietosuojavastaava
Turun yliopiston tietosuojavastaava, dpo@utu.fi

4. Rekisterin nimi
Flavorian uutiskirjeen sähköpostirekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sähköpostirekisterin sisältämiä tietoja käytetään Flavorian uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeellä tiedotetaan muun muassa tulevista tapahtumista sekä viimeaikaisista tutkimuksista Flavoriassa.

6. Käsittelyperuste
Tietojen käsittely perustuu sähköpostirekisteriin vapaaehtoisesti liittyneiden henkilöiden antamaan suostumukseen.

7. Henkilötietoryhmät
Käsiteltäviä henkilötietoja ovat rekisteröidyn henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

8. Tietojen alkuperä
Tiedot syntyvät, kun henkilö liittyy Flavorian sähköpostilistalle ja lähettää ilmoittautumislomakkeella pyydetyt tiedot.

9. Säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisteröity antaa siihen suostumuksen ja haluaa vastaanottaa Flavoriaa koskevaa viestintää. Sähköpostilistalta voi poistua milloin tahansa klikkaamalla kunkin sähköpostiviestin lopusta löytyvää linkkiä tai ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön tai osoitteeseen flavoria@utu.fi.

10. Tietojen luovutus ja siirrot kolmansiin maihin
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Edellä mainituissa asioissa yhteys otetaan rekisterin yhteyshenkilöön.

12. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet
Sähköpostilistaa ylläpidetään suomalaisessa Emaileri-palvelussa, jossa tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Vain työssään sähköpostilistaa tarvitsevilla on kirjautumistiedot Emaileri-palveluun.