Flavoria® voitti INTOA! yrittäjyystekokilpailun

Lukuvuoden 2019‒2020 Intoa!-yrittäjyystekopalkinnon on sai monitieteinen Flavoria®- tutkimusalusta. Turun yliopiston yrittäjyystekopalkinto jaetaan lukuvuosittain teolle, joka edistää yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa. Palkinnon suuruus on 30 000 euroa. Lukuvuonna 2019‒2020 palkinnon pääyhteistyökumppani on LähiTapiola Varsinais-Suomi.


Voittajan valitsi Intoa!-kilpailun palkintoraati, johon tänä lukuvuonna kuuluivat rehtori Jukka Kola (Turun yliopisto), toimitusjohtaja Olli Aakula (LähiTapiola Varsinais-Suomi), kehitysjohtaja Riitta Mustonen (Turun yliopisto) ja yrittäjyyden professori Jarna Heinonen (Turun yliopisto).

Palkinnolla raati haluaa antaa tunnustusta arvokkaalle ja pitkäjänteiselle työlle tutkimusalustan ja sen liiketoiminta- ja elinkeinoelämäyhteistyömallien kehittämisessä. Flavoria® on tutkimuslähtöinen, mutta samanaikaisesti se tekee intensiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

‒ Voittajan valinnassa olennaisina kriteereinä olivat yrittäjyysteon uutuusarvo ja sen vaikuttavuus. Erityisen tärkeänä nähtiin se, että teolla on heijastusvaikutuksia myös yliopistoympäristön ulkopuolella, ja että vaikuttavuus olisi pitkäaikaista. Flavoria®-tutkimusalustan toimivuudesta on jo näyttöjä, sanoo raadin puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola.

Raadin mukaan Flavoria®-tutkimusalustassa on selkeää kaupallistamispotentiaalia ja raati haluaa palkinnolla kannustaa sen voimakasta kehittämistä. Lisäksi alustan rooli terveyden, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämisessä nähtiin ansiokkaana.


Lue uutinen kokonaisuudessaan täältä: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/lukuvuoden-intoa-yrittajyystekopalkinto-turun-yliopiston