Flavorian tutkimusmahdollisuudet

Flavoria® tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tutkimustyöhön joko pitkäaikaista dataa hyödyntäen tai interventiotutkimusten muodossa. Tällä sivulla esittelemme tarkemmin eri asetelmat ja prosessit. Lisätietoa käytettävissä olevista tutkimusympäristöistä saat Tutkimus-sivultamme.

1. Dataan pohjautuva tutkimus


Flavorian pitkäaikainen data koostuu Flavoria-lounasravintolan ruokailutiedoista sekä asiakkaiden lounasvalinnoista sekä biojätemääristä. Jos olet kiinnostunut tekemään tähän dataan pohjautuvaa tutkimusta, ota yhteyttä Flavorian tutkimuskoordinaattoriin erilaisten tutkimusmahdollisuuksien sekä mahdollisen aineiston hinnan selvittämiseksi.

Käyttöoikeutta dataan pyydetään Tutkimusaineiston pyyntölomakkeella, jossa kuvataan mm. datan käyttötarkoitus ja tavoite sekä muuttujat, joita datasta halutaan tarkastella. Pyyntölomake lähetetään osoitteeseen flavoria@utu.fi. Tieteellisen tutkimuksen tapauksessa tutkimusaineiston pyyntölomakkeen käsittelee monitieteinen tieteellinen johtoryhmä ja kaupallisen tutkimuksen tapauksessa Flavorian johtaja.

2. Interventiotutkimus, jossa hyödynnetään Flavorian tiloja


Käytettävissä on sopimuksen mukaan interventiotutkimuksen tekemiseen soveltuva Flavorian lounaslinjasto, kahvila ja/tai moniaistitila Aistikattila®. Tällöin projektisopimus tehdään Turun yliopiston ja tutkimusryhmän sekä tarvittaessa Turun yliopiston ja Sodexon välille, mikäli tutkimus vaikuttaa Sodexon työhön.

3. Interventiotutkimus, jossa hyödynnetään Flavorian dataa ja tiloja


Käytettävissä on Flavorian pitkäaikainen data sekä sopimuksen mukaan interventiotutkimuksen tekemiseen soveltuva Flavorian lounaslinjasto, kahvila ja/tai moniaistitila Aistikattila® sekä My Flavoria -sovellus.

Käyttöoikeutta dataan pyydetään Tutkimusaineiston pyyntölomakkeella, jossa kuvataan mm. datan käyttötarkoitus ja tavoite sekä muuttujat, joita datasta halutaan tarkastella. Pyyntölomake lähetetään osoitteeseen flavoria@utu.fi. Tieteellisen tutkimuksen tapauksessa tutkimusaineiston pyyntölomakkeen käsittelee monitieteinen tieteellinen johtoryhmä ja kaupallisen tutkimuksen tapauksessa Flavorian johtaja.

Intervention käytännöistä sovitaan projektisopimuksella, joka tehdään tutkimusasetelmasta riippuen Turun yliopiston ja tutkimusryhmän sekä tarvittaessa Turun yliopiston ja Flavorian ravintolatoiminnasta vastaavan Sodexon välille, mikäli interventio vaikuttaa Sodexon työhön.

Raportointi tutkimuksen päätyttyä

Tutkimuksen jälkeen tutkimusryhmä raportoi Flavorian datan käytöstä ja tutkimusalustalla tehdyistä julkaisuista. Tieteelliset julkaisut tulee lähettää ennen esitarkastusta Flavorian tutkimuskoordinaattorille osoitteeseen flavoria@utu.fi.

Ota yhteyttä

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan tutkimusmahdollisuuksista tarkemmin tai sinulla on muuta kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä Flavorian tutkimustiimiin: flavoria@utu.fi.