Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Turun yliopisto
Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
20014 TURUN YLIOPISTO

2. Yhteyshenkilö
Pauliina Ojansivu; pauliina.ojansivu@utu.fi

3. Tietosuojavastaava
Turun yliopiston tietosuojavastaava; dpo@utu.fi

4. Rekisterin nimi
Flavoria®-verkkosivuston rekisteri

5. Käsittelyn tarkoitus
Järjestelmän sisältämiä henkilötietoja käytetään editori- ja ylläpitäjäkäyttäjien autentikoitumiseen.

6. Käsittelyperuste
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

7. Henkilötietoryhmät
Sivuston editorit (nimi, sähköposti), sivuston ylläpitäjät (nimi, sähköposti)

8.Tietojen alkuperä
Tiedot syntyvät, kun käyttäjä lisätään editori- tai ylläpitäjärooliin sivustolle.

9. Säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisteröidyllä on pääsy sivustolle ja enintään sivuston olemassa olon ajan.

10. Tiedon luovutus ja siirrot kolmansiin maihin
Flavoria®-sivuston sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Julkisuus
Kaikki järjestelmään talletetut henkilötiedot ovat salaisia.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Edellämainituissa asioissa yhteys otetaan rekisterin yhteyshenkilöön.

13. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet
Rekisteritiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Tiedot ovat ainoastaan Turun yliopiston Flavoria®-verkkosivuston ylläpitohenkilökunnan saatavissa ja niiden käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttäjätunnukseen liitetään vain käyttäjän kannalta tarpeelliset oikeudet rekisteritietoihin.